!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Enkät

Publicerad: 2017-12-01
Uppdaterad: 2017-12-07

Bakgrund:
Antalet bilar i Sverige med stöd för el laddning har ökat snabbt den senaste tiden. I augusti-17 fanns det 36 061 laddbara bilar som rullar på de svenska vägarna.  Av dessa är laddhybriderna i klar majoritet. Tillväxten de senast 12 månaderna är > 60 % Prognosen är att det i Sverige ska finnas c:a 44000 vid årets slut. 
En blygsam del av det totala antalet personbilar som är c:a 4.700.000 men med en ökningstakten som är betydande.
Ökningen av antalet laddningsbara bilar innebär att frågan om infrastruktur för elbilsladdning blir allt mer aktuell, inte minst för bostadsrättsföreningar.

Enkät:
Syftet med enkäten är att styrelsen vill se vilket intresse det finns hos medlemmarna för inköp av laddhybrid/elbil och då i förlängning installation av laddstationer i garaget.
Som information så görs denna enkät gemensamt med vår grannförening Hängpilarna.

Kostnad :  
Att utrusta vårt garage med laddstationer är en stor investering.
Varje stolpe kostar i prisintervallet 21000 - 24000 kr lite beroende på antalet och utrustning.
Gemensamt har föreningarna tagit in en offret för 10 stationer. Kostnaden per station enligt offert blir då drygt 22600 kr. Stor del i kostnaden är att ny el som måste dras från undercentral.
Blir installation aktuell kommer föreningen ansöka om statligt bidrag. Bidraget täcker 50% av kostnaden för laddstationen.
Kostnaden kommer att tas ut som en schablon per laddpunkt och månad. Schablonen ska utöver kostnaden för elförbrukning också på sikt återbetala föreningens investering. Även höjd säkringskapacitet och service ska täckas. Schablonen kommer att påföras som en kostnad utöver hyran för garageplatsen.
Föreningarna initierat en utredning för att ta fram ett pris för en laddplats. Men här får vi återkomma med information framöver. 

Utvärdering:
Av ovanstående är det viktigt att du/ni som svarar på enkäten tar den så seriöst som möjligt. Föreningen vill ogärna sitta med en investering som sedan inte utnyttjas.
Om utvärdering av enkäten visar att intresse finns så kommer en arbetsgrupp att tillsättas för att utreda frågan vidare. Det blir då en grupp sammansatt av personer från båda föreningarna.

För att få ett så bra underlag som möjligt är styrelsen tacksamma att så många som möjligt ger ett svar på frågeställningarna.

Det går även bra att ge en kommentar.

Styrelsen
Brf Skogslindarna 1

Vad är sannolikheten att du/ni kommer skaffa el/laddhybrid inom de närmaste 3 åren?Resultatet visas efter enkätens slut (2018-01-15).