!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Våra miljörum

Om sophantering

Det finns 2 miljörum för våra sopor och källsortering. Miljörummen finns till höger om entré till Stora Kvinns Väg 64 och till vänster om entré till Stora Kvinns Väg 66.

Sophanteringen bygger på att du som medlem tar ditt ansvar för källsortering samt följer den ordning som finns i miljörummen enligt anvisningarna som finns uppsatta i miljörummen. 

Hushållssopor och matavfall (fr.o.m 2018-11-12) hanteras av Stockholm Vatten och Avfall och av utsedd underentreprenör.

För tömning av återvinningskärl har föreningen avtal med SUEZ. 

Tömningsschema

Hushållssopor o matavfall

Kärl Tömning
Hushållssoporna  Varje vecka tisdagar och fredagar
Matavfall Varje vecka måndagar


Återvinning

Kärl

Tömning

Tidningar

Varje vecka, torsdagar.

Plastförpackningar

Var fjortonde dag, ojämn vecka, måndagar.

Metallförpackningar                

En gång per månad.

Pappersförpackningar            

Var fjortonde dag, jämn vecka, tisdagar.

Glasförpackningar                    

Var fjortonde dag, jämn vecka, torsdagar.

Elavfall

Vid behov.

 

Ordning och reda i miljörummen

Soporna måste källsorteras av den enskilde medlemmen i de olika märkta behållarna. Sker inte denna källsortering hämtas inte soporna. Vid utebliven/felaktig källsortering, överfulla behållare eller sopor på golvet måste föreningen begära särskilda tömningar.
Det ger dålig miljö och ökade kostnader för föreningen.

Förbjudet att lämna i våra miljörum

 

Avfallskärl

Hushållsavfall

Hushållsavfall räknas matavfall/bioavfall och övrigt avfall som ej kan sorteras.

Matavfall

I våra miljörum finns särskilda bruna behållare för sorterat matavfall. I dessa behållare sorteras nedan:
Alla matrester (tillagade eller råa), grönsaker, frukt, ris, mjöl och pasta. 
Kött och mindre ben från kött, fisk och fågel. 
Ägg och äggskal. 
Bröd, kex, kakor och bullar. 
Mejeriprodukter och matfett. 
Kaffe- och tesump, kaffefilter samt popcorn, godis och choklad. 
Hushållspapper och ofärgade servetter.

Elektronikavfall

Vad kan du slänga, klicka här. 

Vad kan du släng, ja då klickar du här. 

Uttjänta batterier

Vilken typ av batteri kan jag slänga, klicka här.

Uttjänta bil- och mc-batterier forslar du själv till närmaste återvinningscentral för omhändertagande. 

Pappersförpackningar

Exempel på pappersförpackningar är pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, hundmatsäckar, pappersbärkassar, omslagspapper med mera.
Viktigt att du tar av plastlocken på mjölk- och fil-förpackningarna.  Alla kartonger, stora som små, ska vikas ihop innan du lägger dem i behållarna. 

Kartong och wellpapp

All frigolit måste tas ur kartongerna och sorteras på avsedd plats. Plastpåsen i vinboxen skall tas ur och även handtaget på vinboxen skall tas bort.
Om du slänger stora emballage som flyttkartonger och dylikt i soprummet så vik ihop eller skär ned dessa. 
Om det är mycket tejp runt kartongen och det är svårt att vika ihop den, använd då kartong saxen för att lättare få kartongen vikt.

Returpapper
Tidningar, kataloger, reklamblad och kontorspapper.

Plats och frigolit

Se hos entreprenören vad som kan slängas, klicka här.

Returglas
Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig. Metall- och plastlock avlägsnas och sorteras för sig. Tomglas och glasburkar skall vara tömda och ursköljda. För vad vår entreprenör accepterar, klicka här.

Metallförpackningar
Alla typer av metallförpackningar och kapsyler.
De skall vara tomma och rengjorda, se vidare lista vad som acceptera av entreprenören, klicka här.