!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Polisen

Telefonnumer och länk till Polisen,   

  1. 112  – pågående brott
  2. 114 114 – anmälningscentral för redan begångna brott 
  3. 401 19 00 – polisens anmälningstelefon vid t ex skadegörelse eller om vi upptäcker misstänkta bilar i parken.
  4. Klicka här för att nå Polisens hemsidan med tips för att skydda dig mot stöld och inbott.