!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Våra köksfläktar

Bildresultat för köksfläkt med inbyggd  motor

Varje köksfläkt i våra lägenheter är anslutna till ett enskilt ventilationsrör som utmynnar på fastighetens tak.
Det finns ingen central fläkt på taket som drar ut matoset.
Detta innebär att om du vill byta köksfläkt så ska du välja en med inbyggd fläktmotor och med reglerbar fläkthastighet.

Det är viktigt att installation av köksfläkt utförs på ett fackmannamässigt  sätt. Detta med tanke på elsäkerhet och att anslutning till ventilationsrör minimerar risk för osläckage från fläkten. 

Tänkt också på att ökat luftflöde innebära starkare fläktmotor och kan då innebära ökat buller.

Som referens kan nämnas att de typer av fläktar som fanns vid inflytning (2007) var följande.

Som standard:
Futurum F215, vit.

Som tillval:
Futurum F251-10, rostfri.
Futurum Flex smart, rostfri, designkåpa.
Futurum Tender smart, rostfri, designkåpa.
Franke 720, rostfri, designkåpa. Denna model var utrustad med motordrivet spjäll.

Följande informerade JM om vid tillval av köksfläkt:
"
Om det vid val av designkåpa är ett önskemål om att kåpan ska hänga fritt på väggen bör väggskåpen på var sida minskas med 10 cm.

"

Styrelsen
Brf Skogslindarna 1