!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avgiftshandläggare

Föreningens avgifter administreras av Fastighetsägarna.
Kontaktperson:
Svetlana Machtchenko 
Avgifts- och hyreshandläggare, Fastighetsägarna Service 
Box 12871

112 98 Stockholm
E-post: svetlana.machtchenko@fastighetsagarna.se
Telefon:08-617 75 95 vardagar kl 9-11:30.