!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Reparation, renovering, ombyggnad och ROT

Att beakta vid reparation, renovering och ombyggnad i lägenhet

Att bo i bostadsrätt innebär att man av föreningen, som man själv är delägare i, disponerar sin lägenhet. Man äger därmed inte sin lägenhet.

Vissa regler gäller för bostadsrätten:

I korthet så ansvarar föreningen för yttervägg, yttertak, balkonger, allmänna utrymmen och gemensamma installationer.
Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ytskikt och utrustning i lägenheten.
Innebär i klartext att de delar du som bostadsrättsägaren ansvarar för också bekostas av dig vid eventuell reparation/byte. 
Detaljer vad du som bostadsrättshavare ansvarar för finns i föreningens Gränsdragningslista.

Bostadsrättinnehavaren skall underhålla lägenheten men får även bygga om den.

Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

  1. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten.
  2. annan väsentlig förändring av lägenheten, exempelsvis flytt av väggar, nya funktioner samt ändringar i installationer..

Vid ombyggnad skall även en ritning bifogas.
Ombyggnad som innebär ingrepp i bärande konstruktion kommer normalt att nekas av styrelsen.
Vid minsta tveksammhet hos dig som bostadsrättsinnehavren så kontakta styrelsen.
Notera: vissa ändringar kan behöva godkännande av myndighet som bygglov och bygganmälan.

Regler och tider i samband med reparationer etc

Vid reparationer, renovering och ombyggnad av lägenhet så kan följden bli störningar i huset. Av den anledningen har även några ordningsregler tagits fram:

1) Allt arbete ska utföras fackmannamässigt. Notera att skador som uppkommer till följd av felaktigt utfört arbete belastar bostadsrättsinnehavaren.
2) För såväl renoveringar som ombyggnationer som innefattar störande arbete gäller att grannar alltid ska informeras i god tid innan arbetet startar. Lämpligen bör här ett anslag sättas upp i entrén för att  underrätta grannar under vilken tid arbetet kommer att pågå, start och beräknat slutdatum. Denna information ska också delges styrelsen via e-post/styrelsens postbox .
3) Arbete som orsakar buller får endast ske vardagar 08.00-18.00 och lördagar 10.00-16.00.
4) Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 09.00-16.00.
5) Under söndagar, helgdagar, helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras.
6) Styrelsen kan yrka på att få genomföra en besiktning av utförd renovering/ombyggnation. Om besiktning görs av extern besiktningsman kommer föreningen att stå för denna kostnad.

ROT-avdrag!
Om hantverkare utför reparation/renovering/ombyggnad så kan du ha rätt till ROT-avdrag. Klicka här för information från skatteverket vilken typ av arbete som ger ROT-avdrag. 
Det är också viktigt att du innan val av hantverkare kontrollerar att företaget tillämpar ROT.

Styrelsen
Brf Skogslindarna 1