!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Våra balkonger

 

Balkongerna generellt

Det är inte tillåtet att måla balkongtak, balkongväggar eller borra i ytterfasader etc. 

Missfärgning av balkongtak
Det förekommer missfärgningar i betongen för vissa lägenheters balkongtak.
Om du har ett balkongtak med missfärgningar och vill åtgärda detta så måste du först kontakta styrelsen.
När du sen vill åtgärda missfärgningen så finns ett dokument med information, tips om utrustning och resultat, klicka här för att öppna dokumentet.  

 

 

Inglasning av balkonger

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beviljat föreningen byggnadslov för inglasning av balkonger.
Föreningen är skyldig att hålla sig till dessa föreskrifter.

 

För inglasning av balkonger gäller följande:

 • Kontakta alltid styrelsen för godkännande av inglasning, bifoga ritning från entreprenör.
 • Inglasning får endast göras på de balkonger där bygglov finns
 • Innan inglasning utförs ska den boende alltid kontakta styrelsen för att få ett godkännande
 • All inglasning ska vara fackmannamässigt utförd
 • En skiss som beskriver hur inglasningen ska komma att se ut ska lämnas till styrelsen
 • Av estetiska skäl ska inglasningen vara utan metallprofiler
 • För att minska risken för brandspridning via takfoten ska vid inglasning på det översta våningsplanet en gipsskiva eller en Mineritskiva monteras i taket invändigt på den inglasade balkongen
 • Alla kostnader för inglasningen är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om en inglasning blir felaktigt utförd är det den boende som ansvarar för att rätta till den.

Markiser

 

För markiser gäller följande:

 • Kontakta alltid styrelsen för godkännande innan markiser monteras, , bifoga ritning från entreprenör.
 • Av byggnadstekniska skäl måste markiser monteras på ett korrekt sätt
 • Montage på putsade fasader måste ske i bjälklagskant med expander. Tätning sker kring infästning.
 • För att utseendet ska bli enhetligt godtas endast den färg på markiser som framgår i Bostadspärmen (Sandatex 94/15, S4500-N).

Vindskydd/Insynsskydd


Får sättas upp och täcka endast den gallerförsedda delen av balkongräcket. Färgen skall vara den godkända färgen enl ovan, dvs samma som för markiser.

Riktlinjerna finns i Bostadspärmen, i föreningens stadgar och på föreningens hemsida under  ”Balkonger” och ”Stadgar”.

Brf Skogslindarna 1
Styrelsen