!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsens medlemmar

Efter föreningsstämman 2018-05-17 ingår följande personer i styrelsen:

Ordinarie ledamöter:
Björn Thambert, ordförande, omval, hus 2
Jessica Gustavsson, omval, hus 2
Kerstin Mannerquist, nyval, hus 2
Margareta Landersjö, omval, hus 1
Mats Magnusson, omval, hus 2

Suppleanter:
Bengt Westerlund, omval, hus 4
Bengt Enblom, omval, hus 2
Pierre Fagert, nyval, hus 3

Klicka här för att se registreringsbevis

Valberedningen:
Britt-Marie Asp
Marie Johansson

Om du vill kontakta styrelsen i Brf Skogslindarna kan du göra det på något av följande sätt:

E-post
styrelsen@skogslindarna.se

Brev
Via styrelsens brevlåda som finns i hus  på Stora Kvinns Väg 66.