!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Överlåtelse

Här följer ett utdrag ur föreningens stadgar gällande överlåtelse:

Insats och avgifter

6 §

Första meningen:

Överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. 

--------------------------------------------------------------------------

Överlåtelseavgiften och Pantsättningsavgift,  se här nedan. 

--------------------------------------------------------------------------

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt 

7 § 

Bostadsrätt upplåts skriftligen och får endast upplåtas åt medlem i föreningen. Upplåtelsehandlingen ska ange parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som ska betalas som insats, årsavgift och eventuell upplåtelseavgift.

8 § 

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande ska gälla vid byte eller gåva.

Överlåtelseavtalet ska lämnas till styrelsen.

--------------------------------------------------------------------------

Överlåtelseavgift

Säljaren debiteras en avgift motsvarande 2,5 % av prisbasbeloppet, Nuvarande prisbasbelopp, klicka här. Ta detta belopp x 2,5% och du har summan som debiteras dig.

 

Pantsättningsavgift

För registrering av eventuell pantsättning debiteras en avgift motsvarande 1,0 % av prisbasbeloppet. Nuvarande prisbasbelopp, klicka här. Ta detta belopp x 1% och du har summan som debiteras dig. 
Pantsättningsbrev måste registreras hos föreningens fastighetsförvaltare/avgitshandläggare, klicka här för adress.

 

Uppdaterad 2018-12-11