!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Överlåtelse

Stadgarna

 

22 § Formkrav vid överlåtelse

Ett avtal  om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva.

Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen.

 

Överlåtelseavgift

Köparen debiteras en avgift motsvarande 2,5 % av prisbasbeloppet, som för 2009 uppgår till 42 800 kr,
dvs för närvarande 1 070 kr.

 

Pantsättningsavgift

För registrering av eventuell pantsättning debiteras en avgift motsvarande 1,0 % av prisbasbeloppet,
dvs för närvarande 428 kr.

Uppdaterad 2009-03-11

Utskriftvänlig version