!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Korttidsparkering

 

Korttidsparkering

Korttidsparkering ligger längs Stora Kvinns väg, bredvid skogspartiet mellan Brf Lindallén och Brf Hängpilarna. Här finns mer än 30 platser att tillgå.

Dessa platser delas mellan Brf Skogslindarna, Brf Hängpilarna, Brf Lindallén och Brf Parkdammen.

Avgift

Om du vet att du kommer parkera i max 30 minuter kan du trycka på automatens biljettknapp, ger dig då en biljett med 30 fria minuter.
Utöver dessa 30 minuter gäller avgift 00-24 (dygnet runt). 
Avgiftsinformation visas på automaten.

Betalautomat, mottaglig för kontanter och betal-/kredit-kort. Vid betalning i automat erhålls parkerningsbiljett, denna placeras innanför framrutan väl synlig.
Du kan också betala via mobilen genom SMS eller Easy Park appen. 

Om problem med automaten så finns information hur du ska göra  på automaten. 

Beslut om ändringar för parkeringstiden tas av den samverkansgrupp som finns för denna gemensamhetsanläggning.

Den bit av Stora Kvinns väg som går framför hus 1 och 4 (Skogslindarna), samt hus 5 och 8 (Hängpilarna) får inte användas till vare sig parkering eller stopp. Där råder stoppförbud pga att brandförsvaret måste kunna ställa upp sina stegbilar i händelse av brand. 

 Vi ber alla boende att respektera detta, samt att informera sina besökare om att stoppförbud råder.

Apcoa Parking Svenska AB (tidigare Europark) administrerar och övervakar parkeringsverksamheten inom området, korttidsparkering, innergårdar och Stora Kvinns väg, utifrån de parkeringsregler som gäller och villkor som beslutats i samråd med berörda bostadsrättsföreningar.

Detta innebär att Apcoa Parking Svenska AB utfärdar kontrollavgifter, administrerar inkassoärenden etc.

Kontrollavgifternas storlek för obetald och felaktig parkering följer taxa fastställd av kommunen, klicka här för information angående kontrollavgiften.

Besvär mot kontrollavgift skall inges inom 10 dagar. 

 

Uppdaterad 2018-11-08