!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage

Garaget delas mellan Skogslindarna 1 och Hängpilarna. Vår förening har 85 st bilplatser i garaget. Det finns också 3 st MC-platser.
Klicka här för skiss över föreningens garageplatser.

All uthyrningen av P-platser administreras av APCOA, www.apcoa.se. De ansvarar för upprättande av hyresavtal och hyresdebitering.
Vid uppsägning av hyresavtalet kontaktar ni likaså Apcoa.

Tänk på uppsägningstiden, är enligt följande:
1 månad innan ett nytt kalenderkvartal, annars förlängs avtalet ytterligare 3 månader.

Hyran för en P-plats är f n 800 kr/månad, gäller även handikapplats.
MC-platserna kostar 250 kr/månad.

Det finns 4 större garageplatser i anslutning till ut-/in-gång till fastigheterna, för att se dessa klicka på länkt till skiss ovan. Dessa platser är främst avsedda för personer med rörelsehinder och som har giltigt parkeringstillstånd.
Om du hyr sådan plats och inte har parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan du bli hänvisad annan plats.      

P-platserna hör inte till lägenheten och kan inte överlåtas till köparen, när en lägenhet säljs.
Platserna fördelas efter ett kösystem, där prioritet ges för 1 plats/lägenhet.
I mån av lediga p-platser i garaget så kan dessa även hyras ut till personer som inte är medlemmar i föreningen.
Platsfördelningen sköts av APCOA.

Uppdaterad 2018-12-08