!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Trivselregler för Brf Skogslindarna 1

 

För att vi skall ha ett trevligt boende finns det en del saker som vi bör tänka på för oss som bor i Brf Skogslindarna. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi husen och gör vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

 

Vi som bor här …

... visar varandra hänsyn

 • Genom att inte störa varandra mellan 22.00 – 07.00.
  Förvarna gärna dina grannar om du skall göra något större renoveringsarbete (renovering, reparation eller ombyggnation klicka här för mer information) eller ha fest, men respektera de som blir störda. Om du mot förmodan känner dig störd, ta kontakt med den som stör och påtala problemet.
  Om du upplever att dina påpekanden inte hjälper, maila eller lämna en lapp i styrelsens brevlåda med information om tidpunkt och ditt namn. Styrelsen kommer sedan att kontakta dig.
 • Vi lär våra barn att vara rädda om vår närmiljö och de ytor som tillhör föreningen.
 • Tänk på att rökning på uteplatser och balkonger kan upplevas som störande – visa hänsyn. Rökning i trapphus och andra utrymmen i fastigheten är förbjudet.
 • Vi grillar med hänsyn och använder endast gasol eller elgrill.
  Regler när det gäller förvaring av gasoltuber finns på MSB:s (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) hemsida, klicka här för  information, se under rubrikenerna Förvaring i flerbostadshus, Förvaring på icke inglasad balkong och Förvaring på inglasad balkong.

...  vi följer övriga brandskyddsregler..

 • Enligt brandskyddsmyndigheten får det inte finnas något som kan hindra brandförsvaret vid en eventuell brand i trapphus. Det innebär att inga cyklar, barnvagnar, rollatorer får placeras där, även dörrmattor och andra prydnadsföremål får ej förekomma. Trappan är vår brandväg.

 …  vi håller uppsikt över våra husdjur

 • Vi håller husdjuren kopplade, rastar dem ej i bostadsområdet och ser till att de inte stör grannarna. Reptiler bör ej få förekomma. Av hygieniska skäl är det ej tillåtet att mata fåglar från balkongerna eller uteplatserna.

… hjälps åt att ha ordning och reda inom vårt närområde …

 • Tänk på grannarna bredvid och under dig – kasta inte fimpar, snus eller annat skräp från balkongen. Ställ inte ut sopor i trapphus. Lämna hushållssopor på anvisad plats. Andra sopor får ägaren själv ansvara för att de kommer bort, lämpligen Östberga återvinningscentral.
 • Vi hjälps åt att hålla efter skräp och saker som finns på föreningens mark.
 • Post som har lagts i din postbox är ditt ansvar, gäller även reklam och gratistidningar. Du får inte avsiktligen lämna något från din postbox ovanpå postboxarna. Räknas som brandfarligt och nedskräpning.   
 • Om vi spiller eller på annat sätt smutsar ner i trappan rengör vi efter oss.
 • Vi lägger inte ut torkmatta utanför vår lägenhetsdörr, då den försvårar städning och är brännbar.
 • Vi ställer våra cyklar och barnvagnar på avsedd plats.

… frågar styrelsen om tillstånd …

 • vid andrahandsuthyrning, omfattande renoveringar av lägenhet, inglasning av balkonger samt montering av parabolantenn och markiser

… respekterar hastighetsbegränsningar och följer p-anvisningar …

 • Vi håller max 20 km/tim på Stora Kvinns väg.
 • Vi parkerar på avsedda platser. Det råder P-förbud på Stora Kvinns väg samt utanför entréerna pga att brandförsvaret måste kunna ta sig fram till fastigheterna.

… i garaget ...

 • ser du till att porten alltid går igen efter dig. Lämna aldrig taggen kvar i bilen. Töm bilen själv på föremål så att det inte lockar till inbrott.

…  lägenhetsunderhåll ...

 • Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- och ventilationssystem eller ingrepp i stommen får göras utan styrelsens skriftliga medgivande. Alla fasta installationer skall utföras av behörig elektriker. Var rädd om elsäkerheten, se till att du kontrollerar var ledningarna går så att du inte borrar eller gör annan åverkan. Klicka här för att se mer information angående lägenhetsunderhåll. 

… vi håller oss uppdaterade på om vad som händer i föreningen genom att kolla upp vår hemsida regelbundet …

 

Dokument

Gränsdragningslista.pdf 2012-09-24

Uppdaterad 2019-02-19